BODYFOCUS - VAPAUS LIIKKUA


Kaikille soveltuva BODYFOCUS on vapaaseen liikevirtaukseen perustuva liikemetodi, joka auttaa irtautumaan itsellemme haitallisista, rutinoituneista liikeradoista, lisää kehon liikkuvuutta sekä tukee terveellisen ryhdin ja kehokuvan löytymistä. Siinä missä suurin osa treenimuodoista on ulkonäkölihasten työstämistä, keskittyy BODYFOCUS -metodi erityisesti sisäisesti ja omakohtaisesti koetun liikkeen harjoittamiseen, muokaten sitä kautta myös lihaksistoa sekä lisäten samalla keho-mieli -yhteyttä. Se on erinomainen apu niin työssä jaksamiseen kuin aktiivitreenaajien kehontuntemuksen lisäämiseen.      

BODYFOCUS on mielekäs tapa liikkua, sillä se soveltuu kaikille   kehotyypeille ja jokainen voi tehdä harjoitteet omien rajojensa mukaan. BODYFOCUS on salliva ja tuomitsematon, esteettisistä määreistä ja liikemalleista vapaa metodi. Se luo turvallisen ympäristön vapaaseen liikkeeseen, ilman perinteistä eteen näytettyä tai peilikuvasidonnaista mallia liikkua tai olla. 

BODYFOCUS –tunnit rakentuvat lempeästi kehoa kuunnellen ja   kunkin osallistujan omat valmiudet huomioiden. Laskeudumme rauhassa tuntemaan omaa kehoamme juuri tässä ja nyt.

Viemme liikehuomion kehon eri kohtiin ja tarkkailemme liikkeen vaikutusta muualla kehossa. Harjoitukset vapauttavat luusto- ja nivelrakenteemme liikkumaan koko laajuudessaan, samalla rentouttaen sitä ympäröivän lihaksiston. Täyden rentouden kautta kykenemme myös harjoittamaan kehomme erilaisia reaktionopeuksia ja voimankäyttöä.  Käytämme harjoitteissa lattialla tapahtuvia liikkeitä painovoiman ja rentouden löytämiseksi. Lattialta etenemme yläasentoon ja edelleen tilassa liikkumiseen. Emme käytä peilejä, vaan liikeharjoitteet tapahtuvat pääasiassa mielikuvien ja liikkumisen visuaalisen mallintamisen avulla. Siten vahvistamme samalla myös aistikanaviamme. Äänimaisemana käytämme hiljaisuutta sekä kutakin liikelaatua tukevaa musiikkia.


BODYFOCUS -harjoitteet lisäävät yksilön ymmärrystä omasta kehosta ja kehittävät kykyä havainnoida omaa liikkumista. Metodi lisää olennaisesti keho-mieliyhteyttä ja tämä tietoisen liikkumisen taito auttaa myös purkamaan "järkimielen" aiheuttamaa kuormitusta ja stressiä. Lisäksi siitä on olennaisesti hyötyä myös muissa treenausmuodoissa. Koska BODYFOCUS on tietoisen läsnäolon harjoittamista liikkeessä, voi sitä kutsua myös liikkeelliseksi Mindfulnessiksi.