Screenshot 2022-02-15 at 19.24_edited.pn

Menetelmät

Kaikkien käyttämieni ohjaus- ja valmennusmenetelmien keskiössä on oman kehotietoisuuden kehittäminen. Tavoitteena on oman hyvinvoinnin ja terveellisen itsetunnon lisääminen. Tämä stressitön ja vapaa olotila vaikuttaa edelleen niihin yhteisöihin joissa elämme ja mm. työskentelemme. Purkamalla itsellemme haitallisia ajatus- ja liikkumismalleja sekä itseämme rajoittavia uskomuksia pääsemme tasapainoiseen eli homeostaattiseen tilaan, jossa kykenemme myös sujuvaan ja kuormittamattomaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. Menetelmät perustuvat aivojen ja kehon yhteistyöhön, eräänlaiseen neurofysiologisen kokonaisuutemme uudelleen ohjelmointiin. Menetelmien harjoitteet ovat lähtökohtaisesti helppoja ja niissä kunnioitetaan jokaisen yksilön turvallisuutta ja yksityisyyttä. Kukin osallistuja saa tehdä harjoitteet omassa rauhassaan ilman tarvetta olla jollain tavoin, ilman tarvetta näyttää joltain ja ilman tarvetta suorittaa.