top of page
Screenshot 2022-02-15 at 19.24_edited.pn

Menetelmät

Kaikkien käyttämieni ohjaus- ja valmennusmenetelmien keskiössä on oman kehotietoisuuden kehittäminen. Tavoitteena on oman hyvinvoinnin ja terveellisen itsetunnon lisääminen. Oma stressitön ja kuormituksesta vapaa olotila vaikuttaa edelleen niihin yhteisöihin joissa elämme ja mm. työskentelemme. Purkamalla itsellemme haitallisia ajatus- ja liikkumismalleja sekä itseämme rajoittavia uskomuksia pääsemme kohti tasapainoista eli homeostaattista olemisen tilaa, jossa kykenemme myös sujuvaan ja kuormittamattomaan vuorovaikutukseen muiden kanssa.

 

Käyttämäni menetelmät perustuvat aivojen ja kehon yhteistyöhön, eräänlaiseen neurofysiologisen kokonaisuutemme uudelleen ohjelmointiin. Harjoitteet ovat lähtökohtaisesti helppoja ja niissä kunnioitetaan jokaisen yksilön turvallisuutta ja yksityisyyttä. Kukin osallistuja saa tehdä harjoitteet omassa rauhassaan ilman tarvetta olla jotain erityistä tai ilman tarvetta näyttää joltain tai ilman tarvetta suorittaa mitään.

Menetelmäni pohjautuvat muun muassa Release -tekniikoihin, erilaisiin somaattisiin eli kehoa ja mieltä integroiviin tekniikoihin, NLP (Neuro-linguistic programming) -menetelmään, TRE (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) -menetelmään sekä erilaisiin kommunikaatio- ja vuorovaikutusanalyyseihin ja menetelmiin.

bottom of page